Kindercoach Anneloes

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Ik leer anders

Denk eens aan het woord stoel. Wat zie je?

Zie je de letters S-T-O-E-L of zie je een plaatje van een stoel?Met de praktische training 'Ik leer anders' worden leerproblemen aangepakt. Het huidige onderwijs sluit niet goed aan bij alle denkwijzen. Waar verreweg het grootste aantal (95%) met het gehoor leert, is er ook een kleine groep die visueel leert (5%). Zo denken leerlingen met bijvoorbeeld een leerachterstand, dyslexie, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid en/of HSP al vaak in beelden en niet in woorden. Hierdoor wordt de lesstof niet altijd begrepen en onthouden. Bijles helpt dan ook vaak onvoldoende, omdat de leerling de lesstof op een foute wijze aangeboden krijgt. 

Tijdens de training 'Ik leer anders' leert uw kind zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden, zodat de lesstof wel begrepen en onthouden wordt. (Bron: www.ikleeranders.nlInhoud van de training

- Informatie bewust visueel opslaan

- Alfabet

- Woorden opslaan en verbeteren als beelden (dictee)

- Cijferveld van 1 t/m 100

- Tafels 1 t/m 10

- Klokkijken

'Ik leer anders' is niet alleen geschikt voor kinderen die moeite hebben met taal (lezen en spellen) en rekenen (tafels, plus en min sommen). Maar is ook uitermate geschikt voor hen die moeite hebben om informatie te onthouden, snel afgeleid zijn of moeite hebben met het werktempo. Opgedane vaardigheden kunnen ook toegepast gaan worden op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, vreemde talen, enzovoorts. 


Voor wie

Voor kinderen vanaf 5 jaar tot volwassenen


Praktische informatie

De basistraining 'Ik leer anders' bestaat uit 4 individuele sessies van elk 60 minuten.

De training 'Ik leer anders' is een vaardigheidstraining en om de vaardigheden goed te laten slijten, komt het vaak voor dat er extra sessies ingepland moeten worden. 


Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakings-/intakegesprek plaats met u en uw kind. Tijdens dit gesprek wordt er kort kennisgemaakt en worden de wensen en behoeften uitgesproken. Tevens wordt er tijdens dit gesprek, middels een vragenlijst, nagegaan of het kind baat zou hebben bij de vaardigheidstraining. Daarnaast zullen er gedurende de basistraining contactmomenten plaatsvinden, waarin de uitgesproken wensen en behoeften geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld kunnen worden. Deze evaluatiemomenten vinden telefonisch, via de mail of via direct contact plaats. 


Kosten

Per deelnemer kost de training € 259,- . Extra sessies  € 55,- per uur

Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:

- Kennismakings-/intakegesprek van ca. 45 minuten

- 4 sessies van 60 minuten

- Het werkboek 'Ik leer anders' met opdrachten (t.w.v. € 39,-)

- Toegang tot de Online trainer voor de duur van 1 jaar (t.w.v.  € 

- Het diploma 'Ik leer anders' met een klein presentje

- Per bijeenkomst iets te drinken en een lekkernij/versnapering